Personvernerklæring for Gjestestuene på Norsk Folkemuseum

Denne personvernerklæringen forteller deg hvordan Gjestestuene samler personopplysninger.

Gjestestuene, ved ansvarlig leder, har ansvar for behandling av virksomhetens innsamlede personopplysninger. Der ansvaret er delegert, kommer det frem under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter oppgavene og ikke ansvaret.

Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet www.gjestestuer.no  (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1.ledd).

Behandling av personopplysninger

Ansvarlig leder har det daglige ansvaret for hvordan Gjestestuene på Norsk Folkemuseum behandler personopplysninger på nettsidene, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som tilbys.

Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert. Evolve Communication AS er fra tid til annen leverandør av markedsføringstjenester for Gjestestuene, og har i tilknytning til markedsføringskampanjer tilgang til personlig opplysninger som blir registrert på dette nettstedet.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på servere som driftes av Cloudways.com  For mer informasjon om hvordan Cloudways lagrer data, se deres personvernerklæring.

Nettstatistikk

Gjestestuene samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på nettsiden. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og utvikle nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker.

Hele IP-adressen samles inn, men den avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å lage statistikk. IP-adressene analyseres på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

Bruk av cookies

Våre nettsider benytter også såkalte cookies (også kalt informasjonskapsler på norsk).


Spesielt om statistikkverktøy

Verktøyene Gjestestuene på Norsk Folkemuseum benytter for å innhente statistikk er Google Analytics og Google Search Console.

Gjestestuene har en kommersiell avtale med Google Analytics som garanterer at brukerne vil være anonyme og at ingen personlig identifiserbar informasjon sendes eller deles.

Hvis du ikke ønsker at Gjestestuene skal samle inn anonyme data fra deg, er det mulig å melde seg av innsamlingen her:

Spesielt om annonsestyring

I tillegg benytter Gjestestuene verktøy for styring av annonser og til å holde oversikt over trafikk fra betalte tjenester. Dette er verktøy som mediebyrået Evolve Communication AS benytter og datainnsamlingen fra disse er regulert av kommersielle avtaler mellom mediebyrå og verktøyleverandør.

Følgende verktøy benyttes:

Avmelding fra noen av disse verktøyene kan skje her:

Søk

Gjestestuene lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter når de søker etter informasjonen som sender dem til nettstedet vårt. Formålet med lagringen er å gi oss informasjon om hvordan vi kan forbedre vår synlighet og vårt tilbud til brukerne.

Bruksmønsteret for søk lagres også i en egen database. Det blir kun bare lagret i aggregert form, og kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne.

Henvendelser via kontaktskjema

På nettsiden kan du sende inn skjemaer for å få kontakt med Gjestestuene. Vi spør da om navn og kontaktinformasjon, samt hva henvendelsen gjelder.

Personopplysninger vi får inn som følge av henvendelsen blir lagret på nettsidens servere. Skjemaer som fører til bestillinger deles med vår samarbeidspartner TG Selskapsmat, som står for all servering i våre selskapslokaler. Dersom du har sendt inn en henvendelse som du ønsker å rette eller slette, kan du ta kontakt på epost post@gjestestuer.no eller ringe 488 91 603, så hjelper vi deg.

E-post og telefon

Gjestestuene på Norsk Folkemuseum benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Leder i avdelingen der e-posten eller telefonsamtalen mottas har det daglige ansvaret for behandlingen av personopplysninger i denne sammenheng. I tillegg benytter Gjestestuene e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Telefonsamtaler:
Ansatte har en oversikt over de siste anropene på sine telefoner. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Gjestestuene på Norsk Folkemuseum har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. Alle som er registrert i en av våre systemer har rett på innsyn i egne opplysninger.

Kontaktinformasjon

Gjestestuene på Norsk Folkemuseum
Strømsborgveien 2
0287 Oslo
E-post: post@gjestestuer.no
Telefon: +47 22 12 37 00 / 488 91 603

www.gjestestuer.no