Vi starter blogg på Gjestestuene!

Vi starter blogg på Gjestestuene på Norsk Folkemuseum! Dette har vi tenkt på lenge, men det har blitt med tanken. Men nå er det ny giv, og vi håper å komme med artikler et par ganger i måneden. Som en stor og aktiv leverandør av selskaper av alle slag, til både privatpersoner og bedrifter i Oslo og området rundt, synes … Read More