Hvordan rigge til fest?

Vi kan rigge lokalet på flere forskjellige måter for deg,  avhengig av hvor mange gjester du har og hvordan du ønsker at det skal se ut

Rommene på Gjestestuene og Sæterhytten har litt ulik utforming.

Gjestestuene
I vårt største rom, Festsalen, som ligger i andre etasje på Gjestestuene, er det vanlig å rigge med ovale bord. Hvert bort har plass til 10 gjester per bord, men det går også fint å sitte 8 per bord, særlig hvis man er under rundt 80 - 90 til bords. Festsalen kan også rigges med Kongebord, en fellesløsning der alle sitter på et stort langbord sammen. Det passer godt til litt høytidelige middager og feiringer med mellom 30 - 40 gjester.

I Folkestuen og Østerdalsstua har vi rektangulære småbord som kan brukes hver for seg eller settes sammen på ulikt vis. Det passer å sitte opp til seks per bord hvis man rigger med småbord. I Den Blå Peisestue har vi fast rigg med sofaer og stoler, og litt lavere type kaffebord en i de andre rommene.

Ute foran Gjestestuene har vi sitteplasser på benker og bord for rundt 50 - 60 personer til velkomst, men vi kan ikke servere maten ute.

Sæterhytten
Et format med rektangulære bord følges også for rigging på Sæterhytten. Vi kan rigge med stjerne, to parallelle bord, U-bord, kongebord, eller på opp til 8 småbord. På Sæterhytten har vi også utendørs benker og bord som gjestene kan bruke. Se skisse av ulike oppsett på Sæterhytten - trykk på skissen for å forstørre.

Trykk på bildene under for å forstørre dem: