Hvordan rigge til fest?

Det er ulike måter å rigge lokalene hos oss på. Under er noen forslag til hva som fungerer godt til ulike tilstelninger.

Rommene på Gjestestuene og Sæterhytten har litt ulik utforming.

Gjestestuene
I vårt største rom, Festsalen, som ligger i andre etasje på Gjestestuene, er det vanlig å rigge med ovale bord. Hvert bort har plass til 10 gjester per bord, men det går også fint å sitte 8 per bord, særlig hvis man er under rundt 80 – 90 til bords. Festsalen kan også rigges med Kongebord, en fellesløsning der alle sitter på et stort langbord sammen. Det passer godt til litt høytidelige middager og feiringer med mellom 30 – 40 gjester.

I Folkestuen og Østerdalsstua har vi rektangulære småbord som kan brukes hver for seg eller settes sammen på ulikt vis. Det passer å sitte opp til seks per bord hvis man rigger med småbord. I Den Blå Peisestue har vi fast rigg med sofaer og stoler, og litt lavere type kaffebord en i de andre rommene.

Ute foran Gjestestuene har vi sitteplasser på benker og bord for rundt 50 – 60 personer til velkomst, men vi kan ikke servere maten ute.

Sæterhytten
Et format med rektangulære bord følges også for rigging på Sæterhytten. Vi kan rigge med stjerne, to parallelle bord, U-bord, kongebord, eller på opp til 8 småbord. På Sæterhytten har vi også utendørs benker og bord som gjestene kan bruke.

Trykk på bildene under for å forstørre dem: