Betingelser og praktiske opplysninger

  • Vi står for alt av vasking og rigging før og etter selskapet.
  • Sammen med TG Selskapsmat står vi for alt av oppdekning med det som trengs av servise, lys, duker og servietter etc. Merk at blomster ikke er inkludert i leieprisen og kommer som eventuelt tillegg. Dere kan ta med egne blomster ferdig oppsatt i vaser, eller benytte blomsterleverandører.
  • Gjestestuene: Det er trådløst nettverk i hele huset, og lydanlegg, lerret og projektor i Folkestuen og Festsalen som kan brukes gratis. Ta med egen mobil eller pc/Mac. Vi tilbyr ikke teknisk support på dagen, så gjester har ansvar for å betjene vårt utstyr selv.
  • Sæterhytten: Det er ikke trådløst nettverk i huset, så alt innhold må strømmes gjennom eget mobilabonnement, eller være lastet ned lokalt på eget utstyr. Det finnes IKKE projektor, men vi har lerret. Vi har også musikkanlegg som man kan benytte gratis på Sæterhytten.
  • Bruk av vår møblerte gårdsplass med champagnepaviljong og flaggstang inngår i alle leiepriser.
  • Vi har gratis parkeringsplass til ca 20 biler på egen parkeringsplass på Gjestestuene og for ca 10 biler på Sæterhytten.
  • Det er gratis inngang til Norsk Folkemuseum for deg som leier Gjestestuene.

Skader:
Vi ber om at du som leietaker hjelper oss med å ta vare på bygningen og interiøret. Oppdager du skade på bygningene eller interiøret som må utbedres, må du straks gi melding om det til Norsk Folkemuseum. Er dere så uheldig å påføre skader på bygninger eller interiør plikter leietaker å erstatte. Alt medbrakt musikkutstyr må rigges ned samme dag/kveld som arrangementet foregår, med mindre noe annet er avtalt med TG Selskapsmat.

Egne kaker:
Avtal medbrakte kaker med TG Selskapsmat direkte. Vi har noen begrensninger i forhold til antall og type anledning. Dette er til dels som følge av et strengt regelverk fra Mattilsynet i forhold til sporbarhet, og dels et kapasitetsspørsmål.

Avbestilling og kansellering

Avbestilling blir fakturert med et generelt avbestillingsgebyr på 1500 kr.  Gebyret dekker administrativt arbeid.

I tillegg har vi følgende avbestillingsregler:

Avbestilling bryllup, konfirmasjon og julebord:
Halve leiebeløpet faktureres for arrangementer som avbestilles mindre enn 12 måneder før arrangementsdatoen. Hele beløpet faktureres for avbestillinger under 4 måneder før datoen.

Alle andre arrangementer, helg, inkludert fredag:
Halve leiebeløpet faktureres for arrangementer som avbestilles mindre enn 6 måneder før arrangementsdatoen.

Alle andre arrangementer, hverdager:
Halve leiebeløpet faktureres for arrangementer som avbestilles mindre enn 3 måneder før arrangementsdatoen, mandag – torsdag.

Vi fakturer ikke avbestillingsgebyr hvis arrangementsdato flyttes til annet tidspunkt samme år, eller hvis det kan fremvises legeattest for alvorlig sykdom i aller nærmeste familie som gjør at et selskap ikke kan gjennomføres.

Avbestilling av mat og drikke
For kansellering av servering, mat og drikke, se hjemmesidene til TG Selskapsmat her.