Private arrangement

Festlokaler i Oslo til alle typer private arrangement

I festlokalene Gjestestuene og Sæterhytten i Oslo spiller selskapelighet hovedrollen. Det har den gjort siden slutten av 1800-tallet på Sæterhytten, og siden 1917 på Gjestestuene.  Den gang ble stedene benyttet til populære juleselskaper og sommerfester for borgerskapet fra Christiania og omegn. Alle flokket de til grønne Bygdøy for å nyte frisk luft i vakre omgivelser. Flere ganger var de kongelige til stede på ulike arrangementer i våre lokaler.  Sæterhytten var en del av Bygdø Kongsgård og ble vel ivaretatt av den svensk-norske  kongefamilen. Gjestestuene lå rett ved området som bærer det klingende navnet Oscar IIs Samlinger, hvor blant annet stavkirken fra Gol er gjenoppført. Området er i våre dager en sentral del av Norsk Folkemuseum.

Festlokaler for alle livets høytideligheter

I dag fører Gjestestuene og Sæterhytten tradisjonen med selskapelighet videre med alle typer arrangement. Våre festlokaler ligger landlig midt i Oslo, på Bygdøy. Vår og sommer er kalenderen full av konfirmasjonsfeiringer og bryllup. 70- og 80-års dager og andre jubileer finner sted året rundt, slik som også navnefeiringer og barnedåp gjør.  Det samme gjelder doktormiddager der mange års slit kan krones med en festmiddag etter en lang disputasjonsdag. Av og til er det også minnesamvær i våre selskapslokaler. På den måten følger selskapelighetene i våre lokaler livets syklus fra vugge til grav. Til alle private arrangement på Gjestestuene og Sæterhytten er det TG Selskapsmat som står for servering, mat og drikke.

Velkommen til Festsalen, Den Blå Peisestue, Østerdalsstua, Folkestuen og Sæterhytten med ditt hyggelige arrangement!

Bryllpslokaler i Oslo. Gjestestuer.no